در ایمیج بلک هول

ابتدا یک فلاش مموری را با کامپیوتر فرمت fat32 میکنیم و بعد از وصل کردن به رسیور آن را مونت میکنیمبرای مونت کردن هم ابتدا دکمه ابی زده و Extra Seting یعنی دوباره ابی زده و روی Device Manager را انتخاب و ok میکنیم و با فلاش سمت راست مسیر مونت را به media/usb تغییر میدهیم و دکمه قرمز را برای ذخیره زده سپس رسیور خودش رستارت میشودحالا دکمه سبز روی کنترل را میزنیمسپس دکمه زرد را زده تا وارد صفحه بعدی شوید در اینجا روی گزینه Addons Download Manager انتخاب میکنیمدر اینجا طبق عکس گزینه Black Hole Image Script را انتخاب میکنیمدر اینجا بعد از چک کردن وضعیت اینترنت شما به صفحه زیر منتقل میشوید که باید پلاگین مربوط به رسیور خود را ok کنید
من اینجا از solo و از usb برای بکاپ استفاده میکنم
پس شما هم باید دقت کنید از کدام گزینه استفاده کنید چون گزینه هارد هم داردبعد از ok کردن رو Backup Image Vsolo Black Hole E2 یه پیام میات برای دانلود و نصب پلاگین که دکمه سبز را میزنیم تا نصب شودکار نصب پلاگین تمام است حالا یه رستارت انیگما کرده و دکمه سبز را زده و سپس ابی یا Script
در صفحه Black Hole Script Panel با فلاش پایین کنترل به روی گزینه BackUpIMG_USB را انتخاب
میکنیم و OK میکنیمخب اینجا بکاپ شروع به ساختن میشه و شما حدود 3-5 دقیقه باید صبر کنید تا پیام پایان عملیات اعلام بشهحالا دیگه کار تمامه و شما به همین راحتی از ایمیج خود با تمام امکانات و متعلقات دو نسخه بکاپ تهیه کردید و با 2 فرمت یکی برای نصب رو فلش رسیور و دیگری با فرمت nfi برای نصب مولتی بوت